Tijd India

India: eisen om te adopteren

 • eisen om te adopteren in india:

  -U moet ongewenst kinderloos/secundair ongewenst kinderloos zijn en een medische verklaring met betrekking de oorzaak van de kinderloosheid kunnen overleggen. Een verklaring van een huisarts volstaat.

  -U mag niet meer dan één (adoptie)kind hebben. Uitzonderingen worden incidenteel gemaakt, maar alleen als het gaat om een kind met een medisch probleem.

  -U dient gehuwd te zijn en uw huwelijk moet in het gezinsrapport omschreven staan als harmonieus en stabiel. De huwelijksduur is niet van belang, wel dient u ten tijde van de rechtbankzitting 5 jaar een harmonieuze en stabiele relatie te hebben. (In tegenstelling tot eerdere berichten hoeft u niet 5 jaar gehuwd te zijn.)

  -U moet beiden een goede gezondheid genieten.

  -De autoriteiten in India wensen op de hoogte gehouden te worden van de aanpassing en ontwikkeling van het kind in uw gezin. De regel is dat men elke drie maanden een verslag wenst, gedurende de eerste 2 jaar na aankomst van uw kind. Daarna elk half jaar tot uw kind 5 jaar bij u is.

  -Minimumleeftijd beide ouders is 30 jaar.

  -Een kind met een ruim medisch probleem dient bespreekbaar te zijn. Uit India komen voornamelijk kinderen met medische problemen en/of oudere kinderen.


  Verblijftijd circa 3-4 nachten.

Adopteren uit werelddeel

 • Hier kan je kiezen uit welk werelddeel je informatie wil (daar kan je kiezen uit landen uit dat werelddeel)

 • Afrika
 • Amerika
 • Azie
 • Europa

Adoptiewinkels

Leuk voor kinderen